news blog logo
news menu leftnews menu right
Home ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร ลูกเสือจราจร บำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือจราจร บำเพ็ญประโยชน์ PDF พิมพ์ อีเมล

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล และองค์กรภาคเอกชน ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลูกเสือจราจรบำเพ็ญประโยชน์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ประจำปี ๒๕๕๗

 

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลูกเสือจราจร บำเพ็ญประโยชน์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลูกเสือจราจรนำความรู้ ทักษะด้านจราจร มาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมร่วมรณรงค์ให้มีการขับขี่อย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้นำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีดำเนินการต่างๆ ของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มาใช้ช่วยเหลือสังคมตามอุดมการณ์ของลูกเสือ กิจกรรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี ครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน โดยจะเริ่มออกปฏิบัติการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ บริเวณแยกสัญญาณไฟจราจรใกล้กับบริเวณสถานศึกษา

“การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้ลูกเสือ เนตรนารี เกิดความรู้ ความเข้าใจในการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ด้านการจราจรที่ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม”รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชั้น 1 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร  0 2628 6346
สายด่วนการศึกษา 1579

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, domains. Valid XHTML and CSS.