news blog logo
news menu leftnews menu right
Home ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ PDF พิมพ์ อีเมล

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวและเสวนาเรื่อง “การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์กับการคืนความสุขให้กับประชาชน” ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีหน่วยงานระดับกระทรวงเข้าร่วมแถลงข่าว ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องทุกข์ให้แก่ประชาชน

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชั้น 1 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร  0 2628 6346
สายด่วนการศึกษา 1579

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, domains. Valid XHTML and CSS.