สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ :

หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด |  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว

ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ รับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน แจ้งโทรศัพท์ได้ที่สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ หรือ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ศูนย์บริการ
แสดงเมนู | ซ่อนเมนู
ร่วมเสนอแนะ
เรียนฟรี 15 ปี
แบบสำรวจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องการให้มีกิจกรรมใดมากที่สุด

ส่งเสริมด้านคุณธรรม/จริยธรรม
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ส่งเสริมด้านวิชาการ
ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน 295
จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
9515943
คน ตั้งแต่ เมษายน 2551
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 47 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติรับเรื่องร้องเรียน
- ภาพรวมทั้งหมด
- ธันวาคม 2557
SAMACenter.com :: ดูกระทู้ - โรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด KM Drugs Abuse (QAD)
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

โรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด KM Drugs Abuse (QAD)

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    SAMACenter.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เรื่องทั่วไป
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
KMDrugsAbuse
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 30/09/2008
ตอบ: 1

ตอบตอบ: 01/10/2008 3:13 pm    ชื่อกระทู้: โรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด KM Drugs Abuse (QAD) ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

อ่านบทความเต็มได้ที่ http://www.kmdrugsabuse.in.th/km/home/about.aspx

ความเป็นมาของโครงการต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด KM Drugs Abuse (QAD)

ย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี สมัยที่ศาสตราภิชาน นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ได้ริเริ่มโครงการกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้ร่วมกับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 50 แห่ง ให้นักเรียนในโรงเรียนก่อตั้งชมรม "เพื่อนเตือนเพื่อน" โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4-5 ปี แต่ปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนก็ยังมีอยู่ และดูเหมือนจะหนักขึ้น

ต่อมาศาสตราจารย์ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย แทนศาสตราภิชาน นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร ซึ่งขยับขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาสภากาชาดไทย ผู้ใหญ่ทั้ง 2 ท่านได้ปรึกษาหารือกันในการที่จะช่วยโรงเรียนและนักเรียนให้ปลอดภัยจากยา เสพติดจึงได้เริ่มโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดในสถาน ศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯโดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันISOและช่วย สนับสนุนโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯจากทางไอทีวีในโครงการโรงเรียนต้นแบบ มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดได้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ในสถานศึกษาโดยหลักการสำคัญของการดำเนินการมีอยู่ 4 ข้อ คือ

* 1) เรื่องการต่อต้านยาเสพติดมิใช่เรื่องของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการประสานเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
* 2) การดำเนินงานได้มีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากมีคนดีมีคุณภาพแล้วต้องมีระบบการทำงานที่มีมาตรฐานด้วย(ระบบดี คนดี งานสำเร็จแบบยั่งยืน)
* 3) การดำเนินงานในโรงเรียนต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียนทั้ง 3 ระดับคือ ระดับผู้บริหาร (กำหนดนโยบาย) ระดับครูแกนนำ (ฝ่ายจัดการ) และนักเรียน (ผู้ร่วมปฏิบัติการ)
* 4) มีกิจกรรมคุณภาพที่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติดมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับยาเสพติดที่มายั่วยวน ยั่วยุได้ด้วยตนเอง

จากหลักการดังกล่าวโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3-4 ปี จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการ ต้านยาเสพติดทั่วประเทศจำนวน 46 แห่ง (กรุงเทพ เชียงราย เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ระยอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์และสุราษฏร์ธานี) จากการติดตามประเมินผลการดำเนินการของโครงการฯระหว่างสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยและโรงเรียนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการดำเนินการตามหลักการสำคัญ 4 ข้อ

แต่ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาก็ยังคงมีอยู่เห็นได้ว่าการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาทิเช่น

* กระแสโลกปัจจุบันนำไปสู่กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ทำให้คนส่วนใหญ่ดิ้นรนขวนขวายให้ได้มาซึ่งวัตถุและการบริโภค ทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่าครอบครัวแตกแยก ชุมชนล่มสลายทำให้เกิดผลกระทบในด้านลบสู่เยาวชน
* ยาเสพติดมีชนิดรูปแบบความหลากหลาย ความรุนแรง ช่องทางการส่งต่อลูกค้าที่มีการพัฒนาที่พิสดารและเลวร้ายยิ่งขึ้น
* การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนในโรงเรียนหวังผลในการสร้างภูมิคุ้มกัน แต่บางครั้งก็เกิดข้อแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงขึ้น เช่น ต้องการให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด แต่เกิดปัญหาทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้น (จากเด็กชายและหญิงที่มีโอกาสใกล้ชิดกัน)
* กิจกรรม ต่าง ๆที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน ผู้ดำเนินการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมมักจะเป็นเด็กที่ไม่มีปัญหา(เด็กเก่ง เด็กดีในสายตาคนทั่วไป) แต่เด็กที่มีปัญหาหรือเด็กในกลุ่มเสี่ยงมักไม่อยากเข้าร่วม (เห็นตัวเองด้อยค่า) หรือถูกกฏระเบียบบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรม(ไม่สมัครใจ ไม่ชอบ เบื่อทำให้ไม่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว)

จากตัวอย่างปัญหาบางข้อบางประเด็นที่ยกขึ้นมา การต่อสู้กับยาเสพติดเป็นเรื่องที่หยุดการพัฒนาไม่ได้จริงๆ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยจึงได้กำหนดการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนในการดำเนิน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดต่อไปโดยได้มีข้อแนะนำการปรับปรุงแก้ไขที่โรงเรียน อาสากาชาดที่ทำหน้าที่ Surveyor และ Auditor เสนอแนะมาพัฒนาเป็น "โครงการพัฒนากิจกรรมคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด" โดยใช้ กระบวนการสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากิจกรรมคุณภาพดังกล่าว
_________________
http://www.kmdrugsabuse.in.th

เว็บไซต์หลักสำหรับดำเนินการ "โครงการต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด KM Drugs Abuse (QAD)"
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว เข้าชมเว็บไซต์
elle
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 07/05/2008
ตอบ: 41

ตอบตอบ: 03/10/2008 7:06 pm    ชื่อกระทู้: ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ขอบคุณครับ
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    SAMACenter.com หน้ากระดานข่าวหลัก -> เรื่องทั่วไป ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
 
  หน้าแรก :  รายงานข่าวหัวข้อข่าวเรื่องน่าสนใจบทความดาวน์โหลด :  เว็บน่าสนใจค้นหากระดานข่าว
หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๖๓๔๖ หรือสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙
ศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์บริการร่วม) กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Website Power by MOENet. Design By : Bumrung Ch.Com

แลกเปลี่ยนข้อมูล backend.php or ultramode.txt

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.